Information till leverantörer

Rutiner för fakturering


Stena Line har som krav på leverantörer att kunna skicka e-faktura. E-faktura är ett effektivare och säkrare sätt att hantera fakturor och minimerar risken för fel.

Du som ska skicka en faktura till Stena Line har tre olika faktureringsätt att välja mellan:

  1. Webbfakturering via PaletteWebInvoice portal
  2. Fakturering via våra VAN leverantörer (IT partners)

 

1. Webbfakturering via PaletteWebInvoice portal

Stena Lines fakturaportal heter PaletteWebInvoice och är kostnadsfri att använda för dig som leverantör. Detta faktureringssätt riktar sig till:

  • Leverantörer med mindre fakturavolym (1-250 fakturor per år)
  • Leverantörer som snabbt och kostnadsfritt vill komma igång med e-fakturering
  • Leverantörer som saknar anpassat affärssystem

Börja fakturera Stena Line elektroniskt genom att skapa ett användarkonto på PaletteWebInvoice portal.
Du kan skicka din första e-faktura redan idag.

Skapa användarkonto för att skicka webbfaktura på https://webinvoice.palettecs.com/ 

2. Fakturering via våra VAN leverantörer
Vi erbjuder möjligheten att skicka fakturafil via våra VAN leverantörer, Palette Connectivity och Pagero.

Detta faktureringssätt riktar sig till:

  • Leverantörer med större fakturavolymer per år
  • Leverantörer med ett redan anpassat affärssystem

PAGERO
Om du vill komma I kontakt med Pagero, registrera dig på Pageros hemsida; : www.pagero.se/intresseanmalan.
Type project code: STEN29036

 

för att börja skicka e-invoices till oss, så hittar du information på denna sidan hur du skall göra: Pageros webpage. Har du vidare frågor om mjukvara och teknisk lösning, kontakta Pagero Support Center på +46 31 7308870.Palette Connectivity
Ladda ner formuläret via länken nedan och maila till Åse Cederhage.