How does it work?


Har du någonsin funderat på hur ett 20 000 ton tungt fartyg i stål kan flyta? Eller varför det sitter en bulb längst fram på våra fartyg? För att svara på dessa frågor, och många fler, tog vi hjälp av vår gästvärd ombord på Stena Danica, Sigurd Ödman Woldén och vår skeppsbyggare, Lillie Wittrup.