Personuppgifter

Hur vi hanterar dina personuppgifter

På Stena Line förstår vi att sekretess är viktigt för användare och besökare på Stena Lines webbplats www.stenaline.com och tillhörande domäner. Informationen nedan är avsedd att hjälpa besökarna att förstå vilken typ av information vi samlar in från webbplatsen och hur vi därefter hanterar och använder den. 


INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION

Stena Line är ensam ägare till all information som samlas in på webbplatsen. Vi kommer inte att sälja, dela med oss av eller hyra ut informationen till andra på annat sätt än vad som anges här. Stena Line får samla in information från användarna på flera platser på webbplatsen. Stena Line får också överföra den insamlade informationen till relevanta enheter inom Stena Line på olika platser runt om i världen.

ALLMÄNNA FRÅGOR

Om en användare kontaktar Stena Line med en allmän fråga kan användaren behöva uppge personuppgifter (till exempel kontaktinformation). Stena Line använder personuppgifterna för att besvara frågan och spåra ytterligare korrespondens. Information används också för att sammanställa statistik om svarshantering m.m. Detta görs i ett samlat format och inga enskilda namn eller andra personuppgifter bevaras. Insamlade personuppgifter används inte i något annat syfte.

TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

Vi kan samarbeta med en utomstående part för att tillhandahålla tjänster. När en användare registrerar sig för sådana tjänster delar vi med oss av namn och andra kontaktuppgifter som krävs för att tredje part ska kunna tillhandahålla tjänsterna. Dessa parter har inte rätt att använda de insamlade personuppgifterna i annat syfte än att tillhandahålla de aktuella tjänsterna. Vi delar inte med oss av samlad demografisk information till våra samarbetspartners och annonsörer.

EXTRANÄT

Extranät tillhandahåller kundspecifikt innehåll och kundspecifika funktioner. För att webbplatsen till fullo ska uppfylla sina åtaganden gentemot Stena Lines större kunder, måste vi ömsesidigt komma överens om vilken personal som ska ha behörighet till specifikt innehåll och specifika funktioner på extranätet. Stena Line använder cookies och andra säkerhetsåtgärder för att identifiera och spåra registrerade användare som loggar in på extranätet eller andra delar av www.stenaline.com (och tillhörande domäner) som har begränsad åtkomst.

EXTERNA LÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Observera att Stena Line inte bär ansvar för policydokument och sekretessrutiner på sådana webbplatser. Vi uppmuntrar användarna att vara medvetna om när de lämnar vår webbplats och att läsa sekretesspolicydokumenten för var och en av de webbplatser som samlar in personligt identifierabar information. Denna sekretesspolicy gäller endast information som samlas in på den här webbplatsen.

ÄNDRINGAR I STENA LINES SEKRETESSPOLICY FÖR INTERNET

Stena Line kan ibland göra ändringar i policyn. Vi rekommenderar att de som använder webbplatsen ibland läser igenom sekretesspolicyn på nytt för att få information om nya rutiner och ändringar i policyn.