vår syn på hållbarhet


Hållbarhet är ett ledord i allt vi gör

Stena Line har kastat loss på en resa för att bli ett grönare färjerederi och hållbarhet är ett ledord i allt vi gör. För oss handlar hållbarhet om att minimera vår påverkan på miljön och på så sätt visa omtanke om våra medarbetare, kunder och samhället i stort.

Visserligen är transporter till havs det mest miljöeffektivaste sättet att transportera varor på mätt i utsläpp per ton-kilometer, men de påverkar ändå både miljö och klimat. Stena Line satsar därför på att – i stort som smått – konsekvent arbeta med miljöförbättrande åtgärder.

Vår policy för säkerhet, hälsa och miljö gäller för alla affärsområden, både i land och till sjöss.

Utdrag ur vår policy:
"Stena Line kommer att se till att i alla sina aktiviteter ges högsta prioritet för att skydda människors hälsa och säkerhet och för att förhindra skador på miljö, egendom och företagets rykte".

Läs hela policyn här »

Stena Lines hållbarhetsarbete är uppdelat i fyra fokusområden, som har arbetats fram utifrån FN:s hållbarhetsmål och anpassats till vår verksamhet: Ren energi, Hållbar konsumtion, Hälsa & välbefinnande och Hav & marina resurser.