Våra fartyg


Stena Line har en flotta som speglar den fördelning mellan passagerare och frakt som transporteras på vårt nätverk. Flottan består av RoPax, kombifärjor och fraktfartyg och i dagsläget har vi runt 35 fartyg i trafik på våra linjer.

RoPax


RoPax-fartygen är utvecklade för såväl passagerare som frakt men betoningen ligger på frakt. 

Läs mer här »

Fraktfartyg


Fraktfartygen har kapacitet att ta även gods som inte är tillåtet för transport ombord på passagerarfärjor.

Läs mer här »

Kombifärja


Kombifärjorna har kapacitet för såväl passagerare som frakt, personbilar och bussar.

Läs mer här »

fartygsgalleri - baltikum


Klicka här »

fartygsgalleri - skandinavien


Klicka här »

fartygsgalleri - irländska sjön & nordsjön

Klicka här »


Medan jorden snurrade ett varv
runt solen
snurrade vi hela 124 varv runt jorden. Det
är i alla fall den totala distansen om man
skulle lägga ihop alla 2 682 405 sjömil
som vi seglade under 2015.