Stena ribbon
jobba ombord
Linjebaserad organisation

Stena Line har en linjebaserad organisation med sex geografiska regioner; Scandinavia, Germany, Baltic Sea, North Sea, Irish Sea North och Irish Sea South. Huvudkontoret ligger i Göteborg där ledning och stabsfunktioner sitter.

De sex regionerna gör det möjligt att dra nytta av synergieffekter och fokusera på lönsamhet. Varje linjeorganisation har eget resultatansvar.

Stena Line ägs av Stena AB, ett företag i Stena Sfären. Stena Sfären omfattar bland annat verksamheter inom rederi, offshore, fastigheter samt avfallshantering och återvinning.

I Stena Sfären ingår de tre familjeägda moderbolagen Stena AB, Stena Sessan AB och Stena Metall AB, samt det majoritetsägda börsnoterade bolaget Concordia Maritime AB.


Koncernledning
Stena Lines koncernledning
Gå vidare