Stena ribbon
om stena line
Stena Line är ett av världens största färjerederier

Stena Line koncernen är ett internationellt transport- och reseserviceföretag med Europas mest heltäckande linjenät.


  • 23 färjelinjer i Skandinavien, runt Storbritannien och till Baltikum
  • Förbindelser mellan nio länder
  • 39 fartyg i trafik
  • Cirka 5 600 anställda
  • Omsättning cirka 10 000 MSEK
Stena Line har betydande marknadsandelar på alla företagets marknadsområden. Den starka positionen är resultatet av en innovativ företagskultur, som stimulerar service- och produktutveckling, i kombination med strategiska företagsförvärv.

 

VISION

"Europe´s leading low cost freight and ferry company"
Kunderna ska få den bästa möjliga upplevelsen när de väljer Stena Line för att resa, semestra, koppla av eller transportera gods. Fokus ligger på att ständigt förbättra servicen genom att bland annat utveckla nya, innovativa produkter och tjänster som skapar värde för kunderna.

AFFÄRSIDÉ
Vi ska utveckla, sälja och leverera attraktiva, tillförlitliga och effektiva färjetransporter och tillhörande verksamheter och tjänster så att:
  • när gästerna når sina destinationer ska de ha haft en mycket positiv upplevelse,
  • frakt-, transport- och logistikkunder kan transportera gods till sina destinationer på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt.

På så sätt skapar vi ett hållbart och lönsamt företag och blir en attraktiv arbetsgivare som låter våra medarbetare utvecklas för att göra skillnad.


Stena Line

Under 2013 reste 14,6 miljoner passagerare med Stena Line. Dessutom transporterades 3 miljoner bilar och 2 miljoner fraktenheter ombord.


Stena Lines utmärkelser
Under åren har Stena Line vunnit en rad prestigefyllda priser och utmärkelser.
GÅ VIDARE