Stena ribbon
fartyg fjord
Vi tar hänsyn till miljön när vi investerar

Stena Line ser miljösatsningar som goda investeringar, som både minskar miljöbelastningen och sparar pengar långsiktigt. Varje år utmanar vi oss själva med konkreta miljömål som driver investeringar i fartygen och ett effektivare underhåll.


Det finns många fördelar med att använda havet för långväga transporter: en väl fungerande infrastruktur med färre olyckor, mindre trängsel och mindre buller. Men som transportföretag påverkar Stena Line miljön. Det är ofrånkomligt.

Stena Lines största möjlighet att minska miljöbelastningen är att minska bränsleförbrukningen och därmed minska utsläppen av svavel och koldioxid.

Sedan 2006 har koldioxidutsläppen minskat med 2,5 procent varje år. Den satsningen fortsätter.

Miljömål
Stena Lines miljöarbete drivs framåt av fyra övergripande miljömål som är gemensamma för hela företaget.

  • Minska energianvändningen
  • Minska utsläppen till luft
  • Minska utsläppen till vatten
  • Öka andelen källsorterat avfall