Stena Line är ett av världens största färjerederier!

Stena Line koncernen är ett internationellt transport- och reseserviceföretag med Europas mest heltäckande linjenät


  • 22 färjelinjer i Skandinavien, runt Storbritannien och till Baltikum
  • Förbindelser mellan tio länder
  • 34 fartyg i trafik
  • Cirka 5 500 anställda
  • Omsättning cirka 12 000 MSEK

Stena Line har betydande marknadsandelar på alla företagets marknadsområden. Den starka positionen är resultatet av en innovativ företagskultur, som stimulerar service- och produktutveckling, i kombination med strategiska företagsförvärv.
 
 
 


 


Korta fakta

Varje år reser över 7* miljoner passagerare med Stena Line. Dessutom transporteras cirka 1,5 miljoner bilar och drygt 2 miljoner fraktenheter på våra fartyg.


*Exkl Helsingborg-Helsingör som såldes i början av 2015.

Öppna RSS-flöde..   
 Till vår Youtube-kanal..