Stena Line är ett av världens största färjerederier!

Stena Line koncernen är ett internationellt transport- och reseserviceföretag med Europas mest heltäckande linjenät


  • 22 färjelinjer i Skandinavien, runt Storbritannien och till Baltikum
  • Förbindelser mellan tio länder
  • 34 fartyg i trafik
  • Cirka 5 100 anställda
  • Omsättning 12 400 MSEK

 

Stena Line har betydande marknadsandelar på alla företagets marknadsområden. Den starka positionen är resultatet av en innovativ företagskultur, som stimulerar service- och produktutveckling, i kombination med strategiska företagsförvärv.

 

Varje år reser över 7 miljoner passagerare med Stena Line. Dessutom transporteras cirka 1,5 miljoner bilar och drygt 2 miljoner fraktenheter på våra fartyg.

 
 


 


Öppna RSS-flöde..   
 Till vår Youtube-kanal..